Tháp nhu cầu Maslow: là một trong những lý thuyết về nhu cầu nhân sự mà tôi rất tâm đắc. Nếu bạn nào chưa rõ về thuyết nhu cầu này thì xin giải thích sơ qua là đó là dạng biểu đồ hình tháp cho phép chúng ta thấy được từng cung bậc nhu cầu của từng người lao động trong một tổ chức, một công ty. Theo đó, nếu bạn đã hoặc đang là leader, bạn có thể căn cứ vào nhu cầu của từng thành viên trong team, trong tổ chức, trong công ty mà đưa ra cách xử lý thích hơp để thỏa mãn nhu cầu nhân viên, kích thích tinh thần làm việc cũng như tạo động lực làm việc cho những người trong tổ chức mình.

Tháp nhu cầu maslow

tháp-nhu-cầu

  • Cấp độ 1 hay còn gọi là cấp độ “sinh lý” hoặc “sinh tồn”. Nhu cầu của con người ở cấp độ này được mô tả là những nhu cầu cơ bản trong cuộc sống, đó là: cơm ăn, áo mặc và chỗ ở.
  • Cấp độ 2 hay còn gọi là cấp độ “an toàn ”. Theo Maslow, khi các nhu cầu ở cấp độ 1 được thỏa mãn: con người có cơm ăn, áo mặc và chỗ ở thì sẽ hình thành các nhu cầu ở cấp độ 2, đó là: an toàn và an ninh cho bản thân. Khi đó con người muốn được an toàn, muốn ổn định để phát triển
  • Cấp độ 3 hay còn gọi là cấp độ “xã hội”. Khi nhu cầu ở cấp độ 2 được đáp ứng, các mong muốn của con người sẽ tiếp tục phát triển tạo thành các nhu cầu ở cấp độ 3, đó là nhu cầu khẳng định cái tôi của cá nhân trong xã hội. Nhu cầu này được thể hiện trong mỗi cá nhân con người: họ muốn được yêu, muốn được nhận ra và tôn trọng bởi cộng đồng, muốn được tham gia các hoạt động xã hội, muốn đóng góp bản thân cho cộng đồng…
  • Cấp độ 4 hay còn gọi là cấp độ “tự trọng”. Ở cấp độ này, con người có xu hướng hướng đến sự vinh danh của bản thân trong cộng đồng xã hội. Con người ở cấp độ này luôn muốn trở thành người có ích trong xã hội, có một chỗ đứng trong cộng đồng và nhận được sự tôn trọng, kính nể từ những người xung quanh
  • Cấp độ 5 hay còn gọi là cấp độ của sự “tự khẳng định”. Lúc này con người có xu hướng mãnh liệt hoàn thiện bản thân và luôn ước mơ đạt được những thành tựu to lớn trong sự nghiệp và cuộc sống. Nhu cầu đó thể hiện thông qua việc con người luôn luôn muốn làm những gì mình thích và hạnh phúc khi đạt được những mục tiêu đó.

Theo Marketing

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*