Các nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường. Một vấn đề nóng bỏng, gây bức xúc trong dư luận xã hội cả nước hiện nay là tình trạng ô nhiễm môi trường do các cơ sở  hoạt động kinh doanh sản xuất và sinh hoạt của con người gây ra.

Tình trạng ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên phức tạp và đe doạ trực tiếp sự phát triển kinh tế – xã hội bền vững, sự tồn tại, phát triển của các thế hệ hiện tại và tương lai.  Vậy đâu là nguyên nhân chính gây ra ô nhiễm môi trường?

o-nhiem-moi-truong

Tình trạng ô nhiễm môi trường hiện nay, có nhiều nguyên nhân chủ quan, khách quan khác nhau, song tập trung ở các nguyên nhân chủ yếu sau đây:
Thứ nhất, những hạn chế, bất cập của cơ chế, chính sách, pháp luật về bảo vệ môi trường và việc tổ chức thực hiện của các cơ quan chức năng. Các cá nhân, tổ chức, cơ sở sản xuất kinh doanh,  quy trình sử dụng nguyên liệu trong sản xuất. Hệ thống các văn bản vẫn còn chưa hoàn thiện, thiếu đồng bộ, từ đó làm hạn chế hiệu quả điều chỉnh hành vi của các cá nhân, tổ chức, các hoạt động kinh tế… trong việc bảo vệ môi trường.

o-nhiem-moi-truong-nuoc

Thứ hai, sự buông lỏng các cấp chính quyền địa phương chưa nhận thức đầy đủ và quan tâm đúng mức đối với công tác bảo vệ môi trường, dẫn đến buông lỏng quản lí, thiếu trách nhiệm trong việc kiểm tra, giám sát về môi trường. Công tác thẩm định và đánh giá tác động môi trường chưa được coi trọng đúng mức,chỉ được tiến hành một cách hình thức, qua loa đại khái cho đủ thủ tục, dẫn đến chất lượng thẩm định và phê duyệt không cao.

o-nhiem-thanh-thi-nong-thon
Thứ ba, công tác tuyên truyền, giáo dục về bảo vệ môi trường trong xã hội còn rất nhiều hạn chế, dẫn đến chưa phát huy được ý thức tự giác, trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân, cộng đồng trong việc tham gia gìn giữ và bảo vệ môi trường.

y-thuc-moi-truong
Thứ tư, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ của đội ngũ cán bộ chuyên trách công tác bảo vệ môi trường còn rất hạn chế; phương tiện kỹ thuật phục vụ công tác kiểm tra chưa đáp ứng được đòi hỏi của thực tiễn. Do đó, đoàn kiểm tra không thể phát hiện được những thủ đoạn tinh vi của doanh nghiệp thải các chất gây ô nhiễm ra môi trường.

o-nhiem-khong-khi

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

*